"Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках"

У 2001-2004 роках членами Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба" за підтримки Європейської Асоціації викладачів історії EUROCLIO, Міністерства освіти і науки України, Інституту Історії України НАН України та видавництва "Генеза" здійснювалася робота по підготовці інноваційних навчально-методичних матеріалів з історії України першої половини ХХ століття для учнів 10-х класів. Фінансування проекту здійснювалось у рамках міжнародної програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Упродовж 2001-2004 років проект об’єднав зусилля як вітчизняних педагогів із Львова, Луганська, Києва, Запоріжжя, Рівного, так і їхніх іноземних колег із Австрії, Болгарії, Нідерландів, Росії, Шотландії. А успішним результатом такої партнерської співпраці українських та зарубіжних педагогів стала розробка навчального посібника з історії України першої половини ХХ століття

"Історія епохи очима людини"

який отримав гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Зміст посібника:

Розділ І. Світ входить у ХХ століття

§ 1. Так починалося століття
§ 2. Соціальна структура і соціальні зміни:
      2.1. Соціальна структура
      2.2. Соціальні зміни
§ 3. Обличчя політики. Спадок ХІХ століття
      3.1. Політика: незвичайний ракурс
      3.2. Політика: ідеї та погляди
§ 4. Так жили люди
§ 5. Що таке процеси модернізації
§ 6. Входження України у модерний світ
      6.1. Економіка України і модернізаційні процеси
      6.2. Українці і політика на початку ХХ ст.
      6.3. Соціальні стосунки і повсякденне життя

Розділ IІ. Доба війни і революцій

Частина 1. Світова війна
§ 7. У вирі імперських інтересів
      7.1. Європа
      7.2. Україна
      7.3. Війна і українські політичні сили
§ 8. Світова війна: людський вимір
      8.1. Людина на фронті
      8.2. «Домашній фронт»
§ 9. Наслідки та підсумки війни
§ 10. Війна та революція

Частина 2. Українська революція
§ 11. Погляди української політичної еліти
      11.1. Державність
      11.2. Земельне питання
§ 12. Суспільні прагнення українців у революції
§ 13. Революційний хаос: суспільство і влада
§ 14. Революційний хаос: влада і безвладдя
§ 15. Назвіть цей параграф
§ 16. ЗУНР: реальність та можливості
§ 17. Чи зазнала поразки Українська революція
      17.1. Погляд зблизька
      17.2. З висоти часу

Розділ ІІІ. Повоєнна стабілізація: здобутки і втрати

Частина 1. Нова Європа
§ 18. Територіально#політичні зміни в Європі
§ 19. Українські землі у складі європейських держав
§ 20. Європа змінює політичне обличчя
§ 21. Політичне життя Радянської України
§ 22. Політичне життя на українських землях у складі Польщі

Частина 2. «Щасливі» 205ті
§ 23. Світ долає повоєнну кризу
§ 24. Українські землі в умовах радянського економічного експерименту
§ 25. Економічне становище західноукраїнських земель у 1920-ті рр.
§ 26. Суспільство в нових економічних умовах
§ 27. Людина в нових економічних умовах. Зустріч традиції і модерну
§ 28. Жінка, якої ще не бачили
§ 29. Освіта і політика
§ 30. Політика і освіта: український вимір

Розділ ІV. Демократія і диктатура. Тридцяті: людський вимір

Частина 1. Політичні перетворення
§ 31. Тридцяті роки: нова роль держави
§ 32. Форсована індустріалізація
§ 33. Колективізація
§ 34. Терор голодом
§ 35. Згортання українізації
§ 36. Західні українці: об’єкт і суб’єкт політики

Частина 2. Соціальні зміни
§ 37. Зміни у соціальній структурі
§ 38. Жінка тридцятих
§ 39. Соціальні аутсайдери
§ 40. Повсякденне життя міста
§ 41. Українське радянське село
§ 42. Українці західноукраїнських земель

Частина 3. Політизація людської свідомості: феномен епохи
§ 43. Влада ідеології
§ 44. Культ вождя
§ 45. Пропаганда
      45.1. Сила слова
      45.2. Монументалізм
      45.3. «Олюднення»
      45.4. Висновки
§ 46. Героїчні міфи
§ 47. Творення нової людини
§ 48. Нова людина: мрія чи реальність
§ 49. Суспільна атмосфера
§ 50. Тоталітаризм: втілені утопії
§ 51. Людина в умовах тоталітаризму

 

Авторський колектив:

 • Сергій Білоножко, к.пед.н., викладач історичного факультету Запорізького Державного університету;
 • Віктор Мисан, викладач Рівненського державного педагогічного університету;
 • Юрій Комаров, вчитель Києво-Печерського ліцею "Лідер";
 • Андрій Осмоловський, викладач Українського гуманітарного ліцею при КДУ ім. Т.Г.Шевченка;
 • Олександр Зайцев, к.іст.н. старший викладач кафедри історії України Львівського лісотехнічного університету;

 

Координатори проекту:

 

 • Поліна Вербицька, голова Асоціації "Нова Доба";
 • Ірина Костюк, вчитель історії, м. Новий Розділ, Львівська область;
 • Йоке ван дер Леєув-Роорд, виконавчий директор EUROCLIO, Нідерланди;
 • Хаберт Крюнс, координатор проектів EUROCLIO, Нідерланди;

 

Група експертів:

 

 • Ричард Даргі, Шотландія;
 • Кріста Доннемаєр, Австрія;
 • Раїса Євтушенко, Україна;
 • Станіслав Кульчицький, Україна;
 • Юлія Кушнєрьова, Росія;
 • Тетяна Ладиченко, Україна;
 • Олена Пометун, Україна;
 • Томас Данкан, Шотландія;
 • Олександр Удод, Україна;
 • Юрій Шаповал, Україна;


Видавництво посібника здійснило київське видавництво "Генеза".

Copyright © 2016 ВА "Нова Доба". Усі права застережено.