Про нас

Всеукраїнська асоціація викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба"

є самостійною добровільною громадською організацією із всеукраїнським статусом, що об’єднує за спільними інтересами викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін й інших осіб, які роблять внесок у розвиток історичної, громадянської освіти та науки.

Пункт №3 Статуту Асоціації "Нова Доба"

Умови та порядок прийому в члени Асоціації, вибуття з неї.
3.1. Членом Асоціації може бути викладач / вчитель історії та суспільних дисциплін, а також будь-яка зацікавлена особа, яка визнає і виконує Статут Асоціації.
Членство в Асоціації може бути індивідуальним і колективним. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України та особи без громадянства, незалежно від національності, партійності, віросповідання, місця проживання і громадянства, які визнають цей Статут і виконують його вимоги.
Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, громадські організації, які визнають Статут Асоціації, беруть участь у реалізації її статутних завдань.
Колективних членів Асоціації представляє особа, яка має відповідне право за Статутом відповідної організації, або яка отримала доручення на таке представництво на зборах вищого керівного органу цієї організації.

Прийом індивідуальних членів Асоціації здійснюється зборами місцевих осередків або осередками вищого рівня на підставі письмової заяви вступаючого.
Прийом колективних членів вирішує Правління Асоціації на підставі рішення відповідного керівного органу громадської організації.

Річні збори асоціації "Нова доба", що відбулися 15 травня 2004 року затвердили рекомендації щодо дотримання розділу 3 Статуту асоціації "Нова Доба"

  • Колективним членом асоціації Нова Доба може бути об'єднання вчителів / викладачів суспільних дисциплін, до якого входять представники не менш як п'яти різних навчальних закладів населеного пункту чи окремого регіону.
  • Колективний член асоціації не володіє монопольним правом на представництво асоціації у певному населеному пункті чи адміністративному регіоні.
  • Колективний член асоціації вважається недієздатним якщо в період з 1по 31 грудня поточного року від нього не надходить звітна інформація (діяльність, кількість членів тощо) та автоматично вибуває із лав асоціації.
  • Рішення про виключення колективного члена асоціації приймають Збори асоціації
  • Асоціація Нова доба сприяє членству в організації тим особам чи колективам, які проявляють конкретні намагання у плані налагодження співпраці із іншими членами організації на рівні населеного пункту чи адміністративного регіону.
  • Член Асоціації "Нова доба" у своїй представницькій професійній діяльності (публікації у педагогічній пресі, участь у семінарах, конференціях, круглих столах, тощо) зобов'язаний публічно підкреслювати свою приналежність до асоціації.
  • Розмір членських внесків визначається рішенням Правління кожного місцевого осередку асоціації окремо.
  • Сплачені членські внески залишаються на балансі колективного члена асоціації.

Copyright © 2016 ВА "Нова Доба". Усі права застережено.