"Разом на одній землі. Історія України багатокультурна." Посібник для учнів

(клацніть на назву розділу для завантаження його вмісту)

Методичні особливості

Авторський коллектив

Коментарі експертів

Базова програма

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНА — НОВИЙ БЕРЕГ ЖИТТЯ. МІГРАЦІЇ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

1.1. На перехресті шляхів
Які народи і з яких причин в давнину обрали українські землі для проживання?

1.2. «Ті, що прийшли із-за моря»: греки в Україні
Який внесок зробили греки в українську культуру?

1.3. Заселення необжитих теренів: німецьке освоєння України
Яким був внесок німецьких переселенців в економічне і культурно-освітнє життя України?

1.4. Позбавлені батьківщини. Депортація кримських татар
Як вплинула депортація кримських татар у 1944 році на долю цього народу та його сучасні стосунки з іншими мешканцями Криму?

1.5. Мандрівний народ: роми на українських теренах
Як історія і традиційний кочовий спосіб життя ромів вплинули на їх інтеграцію в сучасне українське суспільство?

1.6. Кордон, що розділив життя: обмін населенням поміж Україною і Польщею
Як вплинула повоєнна зміна кордону між УРСР та Польщею на долю населення прикордонних територій?

1.7. Міграційна політика уряду СРСР
Як впливала радянська міграційна політика на ідентичність та цінності мешканців України?

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України
Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні?

1.9. Нові українці чи нові проблеми? Сучасні іммігранти в Україні
Яким чином сучасна імміграція впливає на різні сфери суспільного життя в Україні?
 

РОЗДІЛ 2. І РАЗОМ НАЗВАЛИ ЙОГО... МІСТО ЯК ПЕРЕТИН КУЛЬТУР ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

2.1. Стольне місто Київ: між Сходом і Заходом
Чому Київ став містом міжкультурного діалогу?

2.2. Центральноєвропейське місто Львів: магдебурзьке право та поліетнічна громада
Яким чином магдебурзьке право сприяло формуванню багатокультурної спільноти у Львові?

2.3. Миколаїв: поліетнічне місто як спільний дім
Як формувався етнічний склад населення Миколаєва?

2.4. Одеса — перлина біля моря
Як сформувався феномен багатокультурної, полінаціональної Одеси?

2.5. Чернівці: полікультурна мозаїка
У чому полягає феномен толерантності різних культур в історії міста Чернівці?

2.6. Донецьк. Від робітничого селища до багатокультурного мегаполіса
Як вплинули економічні та політичні фактори на соціокультурний розвиток міста?
 

РОЗДІЛ 3. ЯК МИ ЖИЛИ РАЗОМ. СПІВІСНУВАННЯ (ПОВАГА, ДРУЖБА ТА КОНФЛІКТИ) В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

3.1. Як ми жили разом. Радість жити разом (позитивна сторона життя, спільна взаємодія)
Чому життя в поліетнічному середовищі — балансування між співпрацею і конфліктами?

3.2. Чужого горя не буває: людський вибір під час Голокосту і Пораймосу
Чим обумовлений вибір людини в умовах реалізації політики нацизму?

3.3. Волинська трагедія. Дві правди
Чому стала можливою Волинська трагедія?

3.4. «І поки живе мова — житиме й народ»
Яку роль у багатоетнічному суспільстві відіграє мова?

3.5. Як ми живемо
Що об’єднує національні громади сучасної України?
 

РОЗДІЛ 4. ОДНА ВУЛИЦЯ — ДВА ХРАМИ. РЕЛІГІЙНЕ БАГАТОМАНІТТЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

4.1. На зламі ХІХ–ХХ століть. Традиції поліконфесійності на українських землях
Яку роль у житті суспільства відігравала релігія?

4.2. Між двома війнами. Антирелігійна політика в УРСР та утиски православних у міжвоєнній Польщі
Чому 20–30-ті роки ХХ століття виявилися драматичними для різних релігійних конфесій?

4.3. Християнські церкви та релігійне життя в Україні під час та після Другої світової війни
Чому в роки Другої світової війни церква привернула особливу увагу влади?

4.4. Від войовничого атеїзму до поліконфесійного суспільства (друга пол. ХХ – поч. ХХІ століть)
Як можна запобігти конфліктам на релігійному ґрунті в поліконфесійному суспільстві?
 

РОЗДІЛ 5. ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР — ЛЮДСЬКИЙ ВИБІР. ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛІЇ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

5.1. Ідентичність: між походженням і свідомим вибором
Як соціальне походження та становище людини впливає на вибір ідентичності?

5.2. Ідентичність: чинники вибору
Що і як впливало на ідентичність окремих людей, які проживали в Україні на початку ХХ століть?

5.3. «Наша сила — в наших українських людях». Павло Скоропадський
Чим обумовлений життєвий та політичний вибір Павла Скоропадського?

5.4. «Я хотів би стати всім для усіх, щоб всіх спасти…»: вибір Андрея Шептицького
У чому суть життєвого вибору Андрея Шептицького?

5.5. Радянська жінка: трансформації гендерної ідентичності
Як змінювалися суспільні ролі та гендерна ідентичність українських жінок у радянський час?

5.6. «Золотий вересень» — подія без вибору
Як події вересня 1939 року сприйняли та оцінили різні верстви населення Західної України?

5.7. Людський вимір — людський вибір: як формувалася ідентичність у СРСР
Які чинники впливали на самовизначення людини у другій половині ХХ століття?

5.8. Україна на шляху від регіоналізму до соборності
Що допомагає українцям зберігати загальнонаціональну єдність?
 

Глосарій

Слово подяки

Copyright © 2016 ВА "Нова Доба". Усі права застережено.