Спільні історії для Європи без кордонів

Навчання історії є практичним інструментом, вирішальним фактором у примиренні, розпізнаванні, розумінні та взаємодовірі між людьми
(З Білої Книги про міжкультурний діалог)

ЩО ОЗНАЧАЄ СПІЛЬНІ ІСТОРІЇ?

Довгий час підхід до викладання історії характеризувався однобокими тлумаченнями подій, в основному через те, що історія та її викладання слугували й часто слугують досі потребам етноцентричних ідентичностей. Ядром концепції «спільні історії» є діалектична взаємодія усіх суб`єктів історичної події. Таким чином, підхід «спільні історії» враховує усі сторони історичних подій, усі їх взаємодії, конвергенції та конфлікти. В цьому сенсі такий методологічний підхід є найскладнішим і найпродуктивнішим. Він уможливлює розвіювання стереотипів, міфів ідентичності й негативних бачень «іншого», а отже веде до міжкультурного діалогу й до трансформацій конфліктів. Цей підхід демонструє історію у всій її складності. Підхід «спільні історії» наголошує на спільних подіях, радше ніж на різних тлумаченнях одних і тих же подій; досліджує ідею того, що «твоя історія» є також «нашою історією» і навпаки. Проте «спільні історії» не означає «однакові історії».

Цей проект вивчає спільні ідеї у всесвіті відмінностей і відзначає, що усі події, в тому числі конфлікти, є спільними. Він також маркує спільний простір у його географічному, історичному та культурному вимірах. Три ключові завдання включають: підвищення обізнаності про спільну історичну спадщину держав-членів; сприяння попередженню конфліктів та процесам примирення через кращі знання історичних взаємодій і конвергентностей; продовження поширення рекомендацій White Paper про міжкультурний діалог «Жити разом як рівні у гідності», які адаптовані Комітетом міністрів Ради Європи у 2008 році.

Спільні історії – це інтерактивна електронна книга з посиланнями на зовнішні джерела; набір навчальних матеріалів для копіювання і використання насамперед для роботи з учителями, що проходять курси підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти. Ця книга підходить для будь-якого формату й етапу роботи з учителями на відповідних курсах. Зміст книги побудований таким чином, що різні частини книги можна використовувати у роботі з різними віковими групами учнів. Інтерактивна електронна книга доступна за адресою: http://shared-histories.coe.int

ЩО МІСТИТЬ ЕЛЕКТРОННА КНИГА?

Книга не мала на меті вичерпно представити увесь предмет. Натомість було обрано декілька тем, кожна із потенціалом задіяти максимум держав-членів. Ці теми добре представлені у документах, і чітко демонструють взаємодію, конвергенції і спільні трансформації, або ж – спільні історії.

Обрані теми включають:

 1. Вплив промислової революції.
 2. Розвиток освіти.
 3. Права людини в історії мистецтв.
 4. Європа і світ.

Для кожної теми обрано підтеми, які пропонують важливі і цікаві ідеї, спонукають читача до історичних пошуків. Кожна підтема містить низку методичних матеріалів для роботи з різними віковими групами учнів. За їх допомогою вчителі можуть створювати матеріали, що протилежні їхній власній ситуації.

Ця публікація була б неможливою без фінансової підтримки Міністерства освіти та науки Норвегії.

МІЖУРЯДОВИЙ ПРОЕКТ (2010-2014)

Спільні історії – кінцевий продукт міжурядового проекту, який має справу з аспектами європейської історії, що залишила слід на усьому європейському просторі – усіх підписантів Європейської культурної конвенції.

Європейці поділяють:

 • взаємодії та обміни, які спричинили взаємовпливи;
 • конвергенцію з або без систематичного контакту;
 • напругу і конфлікти та відповідні процеси примирення;
 • розвиток і трансформації, спільні для кожного регіону;
 • недавній процес європейської співпраці, що об‘єднує різноманіття культур та ідентичностей.

Ці взаємодії, конвергенції, напруги й трансформації, які не були простими і позбавленими суперечностей, торкнулись багатьох сфер – цінностей, мистецтва і культури, демографії, економіки, науки й технології, способів життя, просторового планування та інших.

Електронна книга, що є колективною працею освітян європейської історії, досліджує ідеї, які стосуються концепції спільних історій.

РАДА ЄВРОПИ У СФЕРІ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

Важливою сферою роботи Ради Європи ще від початку її існування є історія та методика навчання історії, адже історія здійснює вагомий внесок в освіту громадян Європи. У Європейській культурній конвенції 1954 року наголошується, що викладання історії має з знаходити точки дотику у відмінностях та об`єднувати людей, встановлюючи взаєморозуміння і довіру між народами Європи.

Очікується, що це видання зробить внесок у роботу Ради Європи в областях міжкультурного діалогу та навчання історії, на додаток до Рекомендацій Комітету міністрів й Парламентської асамблеї: Міжкультурний діалог та образ «іншого» у викладанні історії (CM/Rec (2011)6); Викладання історії на конфліктних і постконфліктних територіях (Recommendation 1880 (2009); Викладання історії у Європі 21 століття (Rec (2001)15).

Ця праця доповнює і розвиває концепції та результати попередніх проектів, таких як:

 • робота над багатосторонніми точками зору, зокрема Multiperspectivity in history teaching : a guide for teachers (Robert Stradling, 2003) ;
 • робота над ключовими датами й подіями, що є важливими точками дотику у європейській історії, в результаті якої було видано працю Crossroads of European histories – Multiple Outlooks on five key moments in the history of Europe (2006) ;
 • робота над образом «іншого» у викладанні історії, що зосереджується на навчанні культурно різноманітного суспільства Європи,  і внаслідок якої адаптовано Recommendation CM/Rec (2011)6.

Спільні історії опубліковано 2014 року, до 60-річчя Європейської культурної конвенції.

Copyright © 2016 ВА "Нова Доба". Усі права застережено.