Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища. Навчальний модуль

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НОВІ ПІДХОДИ ДО ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ БАГАТОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА”

Пояснювальна записка
Програмовий зміст курсу “Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища”
Тематичний план навчального курсу “Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища”
Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Засоби контролю

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В УМОВАХ БАГАТОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лекція “Теоретичні засади навчання історії в умовах багатокультурного середовища”
Практичне заняття “Основні підходи до полікультурної освіти"
Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 2. УКРАЇНА ЯК МІСЦЕ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Лекція “Україна як місце діалогу культур”
Практичне заняття “Транскультурний вимір української духовності у контексті історії України”
Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 3. РЕЛІГІЙНА БАГАТОГРАННІСТЬ УКРАЇНИ

Лекція “Релігійна багатогранність України”
Практичне заняття “Релігійна багатокультурність України: історичний вимір”
Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 4. “ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ”

Лекція “Проблема національної ідентичності у контексті процесів українського націєтворення”
Практичне заняття “Національне питання в історії України ХІХ ст.”
Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 5. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У БАГАТОКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Лекція "Педагогічні основи викладання історії у багатокультурному суспільстві"
Практичне заняття “Навчання історії у багатокультурному суспільстві: європейський досвід”
Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 6. МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ У ШКІЛЬНУ ІСТОРИЧНУ ОСВІТУ

Лекція “Методика впровадження принципу полікультурності у шкільну історичну освіту”
Практичне заняття “Методичні прийоми навчання історії у багатокультурному середовищі”
Завдання для самостійної роботи

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

ТЕСТИ ЗАГАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ЗАПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

 

© Всі права захищено
Автори: Баханов К.О. (передмова, програма, лекції 1.3, 2.5, 4.4, 4.5, 6.1)
Баханова С.С. (практич., самост. роб. теми 1, 4, 5, 6)
Більченко Є.В. (лекції 1.1, 2.1–2.4, 3.1–3.3, практич., самост. роб. теми 2, 3)
Венгерська В.О. (лекції 4.1–4.3)
Вербицька П.В. (лекції 5.2–5.4, 6.2–6.4)
Кендзьор П.І. (лекції 5.2–5.4, 6.2–6.4)
Костюк І.А. (лекції 5.1)
Терно С.О. (лекції 1.2, 1.4)
Літературне редагування - Дороз Вікторія Федорівна

Copyright © 2016 ВА "Нова Доба". Усі права застережено.